Dostępność strony internetowej – dbaj o swoich odbiorców! [WordPress]

Dostępność strony internetowej, temat który frapuje wiele organizacji pozarządowych. Dobre zadbanie o dostępność nie jest proste. Poniżej przedstawię rozwiązanie, które nie załatwi sprawy, ale może być pierwszym prostym krokiem w dobrym kierunku. Na wstępie zaznaczę, że jednym słusznym i poprawnym sposobem na zapewnienie dostępności strony internetowej jest stosowanie standardu WCAG 2.1. Wdrożenie go nie jest proste i wymaga dobrej znajomości WordPressa. Poniższa instrukcja jest tylko prostym rozwiązaniem, które może […]

Skip to content