Odpowiedzialność społeczna biznesu – jak ją dobrze komunikować?

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Każdego roku pojawiają się nowe marki, które stawiają sobie za priorytet odpowiedzialność społeczną biznesu. Część podkreśla przywiązanie do wartości związanych z ekologią, inne z prawami mniejszości lub zatrudnianiem osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Budując brand odpowiedzialny społecznie musimy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Jakikolwiek fałsz w naszej komunikacji może wywołać u konsumenta poczucie tzw. green-washingu, pink-washingu lub innego washingu. Czyli po prostu wrażenie, […]

Odpowiedzialna społecznie marka – jak ją budować?

Na szczęście coraz więcej firm chce budować odpowiedzialną społecznie markę i bierze odpowiedzialność za swoje działania, społeczność lokalną, mniejszości i środowisko. Wciąż często ma to wymiar tzw. green-washingu, czyli działania udającego troskę o środowisko i klimat, przy jednoczesnym braku zmiany w realnym działaniu firmy. Jednak jest również wiele pozytywnych przypadków, kiedy firmy realnie zaczęły działać odpowiedzialnie społecznie. Przekazują część dochodu na inicjatywy non-profit, używają ekologicznych […]

Skip to content